با نیاورون یه خرید آسون!

تایل گلگیر مدل 015

موجود
وزن: 1.5 kg ابعاد: 30*30 cm
‎تومان ۵۳,۰۰۰

براى ورودى ساختمانها و محیط هایى که آب و چربى خاک وجود دارد، براى نظافت زیر کفش جهت جلوگیرى از انتقال ضایعات به محیط هاى ادارى، صنعتى و مجتمع هاى مسکونى بسیار کاربردیست.
براى نصب این محصول میتوان به ابعاد مورد نظر سطح را به عمق ١۵ میلى متر پایین تر برده تا تایل هم سطح کف زمین شود و با قرار دادن کف شور زیر این محصول با هدایت آب به فاضلاب به راحتى نظافت نمود.